Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubinie

Dokumenty szkolne

Email

Procedury bezpieczeństwa:

 - w przypadku ujawnienia cyberprzemocy

 - w przypadku akcji ewakuacyjnej

 - w przypadku zagrożenia terroryzmem 

 - w przypadku wspołpracy z policją


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

- Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

- Przedmiotowe Systemy Oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna:

 

Szkoła Podstawowa 4-8:

 

Gimnazjum:

 

- Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019,

- Harmonogram wewnętrznego badania wyników nauczania w roku szkolnym 2018/2019,

 

Podręczniki

- Lista lektur dla kl. 1 - 3 szkoły podstawowej

- Lista lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjum

 

- Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej

- Program wychowawczo-profilaktyczny gimnazjum

- Kalendarz imprez szkolnych 2018/2019

- Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej

- Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

- Biuletyn dobrych praktyk pedagogicznych