Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubinie

O szkole

Email Drukuj PDF

Dyrektor szkoły - mgr Iwona Kędzierska
magister pedagogiki specjalnej

Wicedyrektor szkoły - mgr Anna Jankowska
mgr filologii romańskiej
język polski
oligofrenopedagogika

Wicedyrektor szkoły - mgr Elżbieta Godzic
mgr pedagogiki
edukacja wczesnoszkolna
edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych
terapia pedagogiczna z socjoterapią
etyka i filozofia
ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście Ministra Edukacji Narodowej

 

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie

 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie działa od 01 września 2017 roku. Wcześniej byliśmy Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie, który powstał w 2001 roku na bazie Szkoły Podstawowej numer 1. Od 1994 roku realizujemy integracyjny model nauczania i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w środowisko szkoły ogólnodostępnej. Umożliwiamy dzieciom o zróżnicowanych, specyficznych potrzebach edukacyjnych wzrastanie w gronie rówieśników, przygotowując je do normalnego życia w społeczeństwie. Szkoła umiejscowiona jest w centrum Lubina, uczęszczają do niej dzieci zdrowe zamieszkałe w obwodzie oraz uczniowie niepełnosprawni z terenu miasta i gminy. W naszej placówce występują równolegle oddziały integracyjne i ogólnodostępne. Natomiast wygasające gimnazjum tworzą wyłącznie oddziały integracyjne. Staramy się, aby naszej pracy towarzyszyły słowa Jana Pawła II: "Wy młodzi, którzy nosicie w sercu wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim."