Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

O SZKOLE

Email Drukuj PDF


Dyrektor szkoły - mgr Iwona Kędzierska
 

Pedagogika specjalna

 

  

Wicedyrektor szkoły - mgr Anna Jankowska

Język polski

Filologia romańska  

Oligofrenopedagogika

  

Wicedyrektor szkoły - mgr Elżbieta Godzic 

Pedagogika 

Etyka i filozofia 

Edukacja wczesnoszkolna 

Terapia pedagogiczna i socjoterapia 

Edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych

 Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście MEN

 

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie realizujemy integracyjny model nauczania i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w środowisko szkoły ogólnodostępnej. Umożliwiamy dzieciom o zróżnicowanych, specyficznych potrzebach edukacyjnych wzrastanie w gronie rówieśników, przygotowując je do normalnego życia w społeczeństwie. Wcześniej byliśmy Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie, który powstał w 2001 roku na bazie Szkoły Podstawowej numer 1. Od września 2019r. zostało nam przywrócone imię słynnej, polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła umiejscowiona jest
w centrum Lubina, uczęszczają do niej dzieci zdrowe zamieszkałe w obwodzie oraz uczniowie niepełnosprawni z terenu miasta
i gminy. W naszej placówce występują równolegle oddziały integracyjne i ogólnodostępne. Staramy się, aby naszej pracy towarzyszyły słowa Jana Pawła II: "Wy młodzi, którzy nosicie
w sercu wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim."