Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

Dokumenty szkolne

Email

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:

 - w przypadku ujawnienia cyberprzemocy

 - w przypadku akcji ewakuacyjnej

 - w przypadku zagrożenia terroryzmem 

 - w przypadku wspołpracy z policją


- Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lubinie

 

- Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Regulamin SP 1im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lubinie

 

- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lubinie

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
KLASY 4-8

 HARMONOGRAM BADAŃ EDUKACYJNYCH

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania 2019/2020,

Harmonogram wewnętrznego badania wyników nauczania w roku szkolnym 2018/2019,

 

PODRĘCZNIKI

- Lista lektur dla kl. 1 - 3

- Lista lektur dla kl. 4 - 8

 

- Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej

- Kalendarz imprez szkolnych 2019/2020

- Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

- Biuletyn dobrych praktyk pedagogicznych