Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

O szkole

Email Drukuj PDF

Dyrektor szkoły - mgr Iwona Kędzierska
magister pedagogiki specjalnej

Wicedyrektor szkoły - mgr Anna Jankowska
mgr filologii romańskiej
język polski
oligofrenopedagogika

Wicedyrektor szkoły - mgr Elżbieta Godzic
mgr pedagogiki
edukacja wczesnoszkolna
edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych
terapia pedagogiczna z socjoterapią
etyka i filozofia
ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście Ministra Edukacji Narodowej

 

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie

 

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie realizujemy integracyjny model nauczania
i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych
w środowisko szkoły ogólnodostępnej. Umożliwiamy dzieciom
o zróżnicowanych, specyficznych potrzebach edukacyjnych wzrastanie w gronie rówieśników, przygotowując je do normalnego życia w społeczeństwie. Wcześniej byliśmy Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie, który powstał
w 2001 roku na bazie Szkoły Podstawowej numer 1. Od września 2019r. zostało nam przywrócone imię słynnej, polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła umiejscowiona jest w centrum Lubina, uczęszczają do niej dzieci zdrowe zamieszkałe w obwodzie oraz uczniowie niepełnosprawni z terenu miasta i gminy. W naszej placówce występują równolegle oddziały integracyjne i ogólnodostępne. Staramy się, aby naszej pracy towarzyszyły słowa
Jana Pawła II: "Wy młodzi, którzy nosicie w sercu wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim."