22 marca we Wrocławiu odbył się finał Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego. Wzięło w nim udział 56 młodych Dolnoślązaków, wśród których znalazł się uczeń klasy 7e Marcel Ziółkowski. Chłopiec wykazał się bardzo dużą znajomością zagadnień geograficznych i uzyskał tytuł finalisty. Gratulujemy Marcelowi i jego opiekunce naukowej – pani Elizie Szpak!