230 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję 3 Maja. Ustawa była przełomem ustrojowym, zawierała szereg nowatorskich rozwiązań, których celem była głęboka reforma i wzmocnienie państwa polskiego.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

fot. https://www.sejm.gov.pl/