Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1606), do dnia 15 sierpnia 2024 wszystkie placówki związanie w edukacja, leczeniem, wypoczynkiem, rozwojem zainteresowań itd. dzieci i młodzieży, obowiązane są wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Przekazujemy Państwu zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną wersję rozszerzoną i skróconą wersję uczniowską, które będą szczegółowo omawiane z uczniami i rodzicami we wrześniu.
Standardy Ochrony Małoletnich – wersja rozszerzona (PDF, 47 KB)
Standardy Ochrony Małoletnich – wersja skrócona (PDF, 22 KB)