Procedury organizacji pracy i zajęć w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego (PDF, 58 KB)

Procedury bezpieczeństwa:

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 (PDF, 441 KB)

Dni wolne w roku szkolnym 2022-2023 (PDF, 40 KB)

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Regulamin SP 1im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 220 KB)

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 512 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 408 KB)

Procedury postepowania z uczniem przewlekle chorym w SP nr 1 w Lubinie

Informacja rodziców ucznia z chorobą przewlekłą

Przedmiotowe systemy oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 4-8:

Harmonogram badań edukacyjnych:

Szkolny zestaw programów nauczania 2022/2023, klasy 4-8 (PDF, 65 KB)
Wykaz programów nauczania w edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny 2022/2023 (PDF, 65 KB)

Podręczniki:

Lista lektur dla klas I-III (PDF, 81 KB)

Lista lektur dla klas 4-8 (PDF, 120 KB)

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2022/2023 (PDF, 49 KB)

Kalendarz imprez szkolnych 2022/2023 (PDF, 77 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej (PDF, 230 KB)

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 (PDF, 103KB)

Wychowanie do życia w rodzinie:

Organizacja zajęć WDŻ (90 KB)

Rezygnacja z udziału w zajęciach WDŻ

Program naucznia wdż kl. 4 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 5 (PDF, 806 KB)

Program naucznia wdż kl. 6 (PDF, 380 KB)

Program naucznia wdż kl. 7 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 8 (PDF, 493 KB)