Organizacja pracy i procedury w trakcie zagrożenia epidemicznego (PDF, 273 KB)

Procedury bezpieczeństwa:

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 (PDF, 368 KB)

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 (PDF, 78 KB)

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Regulamin SP 1im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 220 KB)

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 512 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 361 KB)

Przedmiotowe systemy oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 4-8:

Harmonogram badań edukacyjnych:

Szkolny zestaw programów nauczania 2020/2021, klasy 4-8 (PDF, 50 KB)

Wykaz programów nauczania w edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny 2020/2021 (PDF, 43 KB)

Podręczniki:

Lista lektur dla kl. 1 – 3 (PDF, 45 KB)

Lista lektur dla kl. 4 – 8 (PDF, 98 KB)

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021 (PDF, 68 KB)

Kalendarz imprez szkolnych 2020/2021 (PDF, 62 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej (PDF, 235 KB)

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 (PDF, 235 KB)

Wychowanie do życia w rodzinie:

Organizacja zajęć WDŻ (362 KB)

Program naucznia wdż kl. 4 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 5 (PDF, 806 KB)

Program naucznia wdż kl. 6 (PDF, 380 KB)

Program naucznia wdż kl. 7 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 8 (PDF, 493 KB)