Procedury organizacji pracy i zajęć w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego (PDF, 58 KB)

Procedury bezpieczeństwa:

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 (PDF, 532 KB)

Dni wolne w roku szkolnym 2021-2022 (PDF, 17 KB)

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Regulamin SP 1im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 220 KB)

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 512 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 360 KB)

Przedmiotowe systemy oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 4-8:

Harmonogram badań edukacyjnych:

Szkolny zestaw programów nauczania 2021/2022, klasy 4-8 (PDF, 63 KB)

Podręczniki:

Lista lektur dla klas I-III (PDF, 81 KB)

Lista lektur dla klas 4-8 (PDF, 85 KB)

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021 (PDF, 74 KB)

Kalendarz imprez szkolnych 2021/2022 (PDF, 72 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej (PDF, 235 KB)

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 (PDF, 44 KB)

Wychowanie do życia w rodzinie:

Organizacja zajęć WDŻ (90 KB)

Rezygnacja z udziału w zajęciach WDŻ

Program naucznia wdż kl. 4 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 5 (PDF, 806 KB)

Program naucznia wdż kl. 6 (PDF, 380 KB)

Program naucznia wdż kl. 7 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 8 (PDF, 493 KB)