Procedury organizacji pracy i zajęć w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego (PDF, 58 KB)

Procedury bezpieczeństwa:

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 (PDF, 1154 KB)

TERMINARZ 2023/2024 (PDF, 50 KB)

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Regulamin SP 1im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 220 KB)

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 512 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie (PDF, 408 KB)

Procedury postepowania z uczniem przewlekle chorym w SP nr 1 w Lubinie

Informacja rodziców ucznia z chorobą przewlekłą

Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 4-8:

Harmonogram badań edukacyjnych:

Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024 (PDF, 67 KB)

Podręczniki:

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2023/2024 (PDF, 12 KB)

Kalendarz imprez szkolnych 2023/2024 (PDF, 80 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny (PDF, 249 KB)

Wychowanie do życia w rodzinie:

Organizacja zajęć WDŻ (90 KB)

Rezygnacja z udziału w zajęciach WDŻ

Program naucznia wdż kl. 4 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 5 (PDF, 806 KB)

Program naucznia wdż kl. 6 (PDF, 380 KB)

Program naucznia wdż kl. 7 (PDF, 239 KB)

Program naucznia wdż kl. 8 (PDF, 493 KB)