Szkolne przybory i książki

SZANOWNI RODZICE !!!

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE W LUBINIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Termin zgłoszeń: od 24.02.2020 r. godz. 8:00 do 16.03.2020 r. godz. 15:00 dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły oraz dla dzieci spoza obwodu szkoły (gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami).

Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będą prowadzone
z wykorzystaniem systemu elektronicznego, pod adresem:

System elektroniczny Vulcan

W przypadku wyboru szkoły obwodowej rodzic wypełnia zgłoszenie
w internecie, następnie drukuje je i składa w szkole właściwej dla miejsca zamieszkania.
Rodzic ma możliwość wyboru trzech placówek, ale wniosek wypełnia
i składa w szkole pierwszego wyboru.
Jeżeli rodzic chce aby dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole innej niż obwodowa, musi wypełnić niezbędny wniosek w internecie, wydrukować i z odpowiednimi dokumentami (załączniki) złożyć do 16 marca 2020 r. w szkole pierwszego wyboru.
Jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół, automatycznie zostanie zapisane do swojej szkoły obwodowej.
Osoby, które nie mają dostępu do internetu, wszelkie niezbędne wnioski do wypełnienia znajdą w każdej lubińskiej szkole podstawowej.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
(nr tel. 76 844 21 11)

Z A P R A S Z A M Y !!!