Dyrektor szkoły – mgr IWONA KĘDZIERSKA

  • mgr pedagogiki specjalnej

Wicedyrektor szkoły – mgr ANNA JANKOWSKA

  • mgr filologii romańskiej

Wicedyrektor szkoły – mgr ELŻBIETA GODZIC

  • mgr pedagogiki
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście MEN

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie realizujemy integracyjny model nauczania i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w środowisko szkoły ogólnodostępnej. Umożliwiamy dzieciom o zróżnicowanych, specyficznych potrzebach edukacyjnych wzrastanie w gronie rówieśników, przygotowując je do normalnego życia w społeczeństwie. Wcześniej byliśmy Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie, który powstał w 2001 roku na bazie Szkoły Podstawowej numer 1. Od września 2019r. zostało nam przywrócone imię słynnej, polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła umiejscowiona jest w centrum Lubina, uczęszczają do niej dzieci zdrowe zamieszkałe w obwodzie oraz uczniowie niepełnosprawni z terenu miasta i gminy. W naszej placówce występują równolegle oddziały integracyjne i ogólnodostępne. Staramy się, aby naszej pracy towarzyszyły słowa Jana Pawła II: “Wy młodzi, którzy nosicie w sercu wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim.”