Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.
Obiady są wydawane następnego dnia po uiszczeniu należności. Odpisy ustala się indywidualnie!
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za obiady: 48 1240 1486 1111 0010 7512 9681