Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłata za październik wynosi 105 zł.
Obiady są wydawane następnego dnia po uiszczeniu należności. Odpisy ustala się indywidualnie!
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za obiady: 48 1240 1486 1111 0010 7512 9681