Pedagog – mgr Agnieszka Krupińska

UCZNIU, jeśli:

– czujesz, że możesz osiągnąć więcej, niż się od ciebie wymaga,

– nie możesz poradzić sobie z nadmiarem obowiązków,

– trudno Ci znaleźć przyjaciół,

– nie potrafisz dogadać się z rodzicami,

– Twoi rodzice nadużywają alkoholu lub przemocy fizycznej wobec Ciebie i Twojego rodzeństwa,

– masz kłopoty z nauką,

– nie potrafisz odmówić, kiedy ktoś nakłania Cię do działań niezgodnych z Twoim sumieniem,

– brakuje Ci książek, przyborów szkolnych, odzieży, często bywasz głodny…

RODZICU, jeśli:

– Twoje dziecko jest wybitnie uzdolnione w jakimś kierunku,

– ma problemy z nauką,

– trudno mu znaleźć przyjaciół,

– jest lękliwe, konfliktowe, trudno nawiązać z nim kontakt,

– popadło w konflikt z prawem,

– zażywa środki zmieniające świadomość,

– nie możesz zaspokoić jego podstawowych potrzeb (przybory szkolne, podręczniki, odzież, jedzenie) ,

– masz osobiste bądź rodzinne kłopoty i czujesz, że atmosfera w domu źle oddziałuje na Twoje dziecko,

– Twój współmałżonek nadużywa alkoholu lub przemocy wobec Ciebie i dzieci…

NAUCZYCIELU, jeśli

– Twój uczeń często bywa smutny,

– nie ma kolegów,

– ma problemy z nauką,

– jest agresywny, często popada w konflikty z rówieśnikami i pracownikami szkoły,

– znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,

– jest uczniem zdolnym,

– chcesz zorganizować spotkanie z rodzicami połączone z prelekcją lub dyskusją,

– jesteś wychowawcą i twój zespół klasowy ma trudny problem do rozwiązania…

CZEKAM NA CIEBIE!

Tyflopedagog – mgr Dorota Kurowska

UCZNIU, jeśli:
– czujesz, że gorzej widzisz
– nosisz okulary
– masz kłopoty z nauką

RODZICU, jeśli:
– Twoje dziecko nie widzi lub ma poważną wadę wzroku
– nie potrafi odnaleźć się w gronie rówieśników
– pragniesz uczestniczyć w terapii tyflopedagogicznej swojego dziecka

NAUCZYCIELU, jeśli:
– zauważysz, że Twój uczeń źle widzi, nosi okulary, ma problemy z nauką
– potrzebujesz wskazówek do pracy z dzieckiem z wadą wzroku
– pragniesz pomocy w dostosowaniu programu nauczania do możliwości dziecka niedowidzącego
– chcesz zorganizować spotkanie z rodzicami Twoich uczniów, na którym mogliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tyflopedagogiki

CZEKAM NA CIEBIE!

Doradca zawodowy – Mirosława Hodura

UCZNIU, jeśli:

– potrzebujesz pomocy w wyborze szkoły i zawodu,

– chcesz poznać czynniki prawidłowego wyboru szkoły i zawodu,

– potrzebujesz pomocy w określeniu zainteresowań, uzdolnień i preferencji zawodowych,

– chcesz poznać strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego,

– oczekujesz pomocy związanej z planowaniem dalszego kształcenia

RODZICU, jeśli:

– chcesz poznać czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu,

– pomóc dziecku w rozpoznawaniu jego zainteresowań, uzdolnień,

– poznać wymogi rekrutacyjne w wybranych typach szkół,

– pomóc podjąć dziecku decyzję o dalszym kształceniu…

NAUCZYCIELU, jeśli:

– potrzebujesz pomocy w realizacji zadań związanych z przygotowaniem ucznia do prawidłowego wyboru szkoły i zawodu,

– chcesz pomóc uczniowi w rozpoznawaniu jego zainteresowań, uzdolnień, preferencji związanych z wyborem szkoły i zawodu,

– zapoznać ucznia ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wymogami rekrutacyjnymi w wybranych typach szkół…