Pedagog – mgr Agnieszka Krupińska

UCZNIU, jeśli:
–  czujesz, że możesz osiągnąć więcej, niż się od ciebie wymaga,
– nie możesz poradzić sobie z nadmiarem obowiązków,
– trudno Ci znaleźć przyjaciół,
– nie potrafisz dogadać się z rodzicami,
– Twoi rodzice nadużywają alkoholu lub przemocy fizycznej wobec Ciebie i Twojego rodzeństwa,
– masz kłopoty z nauką,
– nie potrafisz odmówić, kiedy ktoś nakłania Cię do działań niezgodnych z Twoim sumieniem,
– brakuje Ci książek, przyborów szkolnych, odzieży, często bywasz głodny…

RODZICU, jeśli:
– Twoje dziecko jest wybitnie uzdolnione w jakimś kierunku,
– ma problemy z nauką,
– trudno mu znaleźć przyjaciół,
– jest lękliwe, konfliktowe, trudno nawiązać z nim kontakt,
– popadło w konflikt z prawem,
– zażywa środki zmieniające świadomość,
– nie możesz zaspokoić jego podstawowych potrzeb (przybory szkolne, podręczniki, odzież, jedzenie),
– masz osobiste bądź rodzinne kłopoty i czujesz, że atmosfera w domu źle oddziałuje na Twoje dziecko,
– Twój współmałżonek nadużywa alkoholu lub przemocy wobec Ciebie i dzieci…

CZEKAM NA CIEBIE!

Tyflopedagog – mgr Sylwia Benier

UCZNIU, jeśli:
– czujesz, że gorzej widzisz,
– nosisz okulary,
– masz kłopoty z nauką.

RODZICU, jeśli:
– Twoje dziecko nie widzi lub ma poważną wadę wzroku,
– nie potrafi odnaleźć się w gronie rówieśników,
– pragniesz uczestniczyć w terapii tyflopedagogicznej swojego dziecka.

CZEKAM NA CIEBIE!

Doradca zawodowy – mgr Barbara Kubiak

UCZNIU, jeśli:
– potrzebujesz pomocy w wyborze szkoły i zawodu,
– chcesz poznać czynniki prawidłowego wyboru szkoły i zawodu,
– potrzebujesz pomocy w określeniu zainteresowań, uzdolnień i preferencji zawodowych,
– chcesz poznać strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
– oczekujesz pomocy związanej z planowaniem dalszego kształcenia.

RODZICU, jeśli:
– chcesz poznać czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu,
– pomóc dziecku w rozpoznawaniu jego zainteresowań, uzdolnień,
– poznać wymogi rekrutacyjne w wybranych typach szkół,
– pomóc podjąć dziecku decyzję o dalszym kształceniu…
Zapraszam do kontaktu.

Surdopedagog – mgr Sylwia Benier

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko…
– nie reaguje na dźwięki,
– nie reaguje na polecenia,
– niewiele lub nic nie rozumie z tego co słyszy,
– pogłaśnia telewizor, słucha głośno muzyki, często korzysta ze słuchawek dousznych, dokanałowych,
– nasłuchuje jednym uchem,
– przekręca słowa, które do niego mówisz,
– mówi bardzo mało; niewyraźnie; przekręca wyrazy; krzyczy – stojąc tyłem do mówiącego nie słyszy cicho mówionych wyrazów – ma trudności ze zrozumieniem rozmowy przez telefon,
– ma trudności ze zrozumieniem mowy w niesprzyjających warunkach akustycznych – skarży się na brzęczenie, szumy i świsty,
Zapraszam na spotkanie.

Logopeda – mgr Klaudia Traczuk

RODZICU, jeśli:
– masz wątpliwości, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo,
– Twoje dziecko nie potrafi wymówić wszystkich głosek, zamienia je na inne,
– podczas mówienia dziecko wysuwa język miedzy zęby,
– mowa dziecka jest niezrozumiała,
– dziecko nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych,
– dostrzegłeś, że Twoje dziecko oddycha przez usta, śpi z otwartą buzią, nadmiernie się ślini,
– dziecko ma trudności z budowaniem wypowiedzi poprawnych pod względem
gramatycznym,
– Twoje dziecko niechętnie rozmawia, używa prostych słów, pomaga sobie gestami, często
myli wyrazy, śniadanie nazywa kolacją, zebrę żyrafą a widelec łyżką,
– ma trudność w wysłuchaniu i zapamiętaniu poleceń, ciężko mu zapamiętać wiersz
deformuje słowa,
– dziecko powtarza wyrazy lub zdania bez zrozumienia sensu wypowiedzi,
– zauważyłeś niepłynności mówienia u dziecka.

CZEKAM NA CIEBIE !

Psycholog – mgr Katarzyna Kurcewicz – Markowska

UCZNIU, jeśli:
– czujesz się często zmęczony,
– brak Tobie motywacji do działania,
– łatwo wpadasz w złość,
– szybko się denerwujesz,
– trudno Ci znaleźć przyjaciół,
– masz kłopoty z koncentracją bądź zapamiętywaniem

RODZICU, jeśli:
– Twoje dziecko ma problemy z nauką,
– ciężko mu się skoncentrować,
– jest często smutne i zmęczone,
– łatwo popada w konflikty z rówieśnikami,
– szybko się denerwuje,

CZEKAM NA CIEBIE!

Terapeuta dysfunkcji narządów ruchu i integracji sensorycznej – mgr Jadwiga Kaliciak – Pieczyńska

Drogi rodzicu, jeśli:
– Twoje dziecko przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością: wchodząc/schodząc po schodach często trzyma się poręczy, niepewnie stawia kroki, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża,
– Nie lubi żadnych zabiegów pielęgnacyjnych np. mycia głowy, zębów, czesania, źle reaguje na dotyk ubrań, drążnią go metki, nie lubi bawić się plastelina, malować palcami,
– Twoje dziecko nie potrafi panować nad swoim zachowaniem, jest sfrustrowane i często sprawia wrażenie złośliwego, niegrzecznego,
– Zaobserwowałeś problemy emocjonalne: nieśmiałość, bierność, agresję, impulsywność, częste obrażanie się lub wpadanie w złość,
– Ma problemy z nauką i z zapamiętywaniem, przepisując z tablicy robi błędy, ma trudności z czytaniem, porządkowaniem kształtów geometrycznych, łamie ołówki gdyż używa zbyt dużo siły,
– Zauważyłeś pojawiające się lub nasilające tiki nerwowe np: mruganie, drganie ust, niekontrolowane wzruszanie ramionami czy wystawianie języka…
– Reaguje zbyt intensywnie, zdecydowanie mocniej i dłużej na różne dźwięki, smaki czy zapachy, których nie zauważają inni
– Twoje dziecko potrzebuje rehabilitacji, z powodu niepełnosprawności ruchowej
Zapraszam do kontaktu.

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – mgr Ewelina Jasińska

Drogi rodzicu, jeśli…
– Zauważasz u swojego dziecka zaburzenia koncentracji uwagi i zachowania;
– Twoje dziecko napotyka na ogólne trudności w nauce;
– Twoje dziecko ma specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia);
– Zauważasz u swojego dziecka zaburzenia nastroju, zaburzenia emocjonalne, lęki, agresja, tiki, zaburzenia snu;
– Twoje dziecko ma stwierdzone ADHD, ADD.
To są to wskazania do zastosowania terapii EEG BIOFEEDBACK – nieinwazyjnej metody, polegającej na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.
Zapraszam !

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera – mgr Paulina Lewandowska

Drogi Rodzicu, jeśli…
– uważasz, że Twoje dziecko ma problem z poprawnym komunikowaniem się: (nie odczytuje prawidłowo intencji komunikacyjnej, ma trudność w odbieraniu i nadawaniu komunikatu, nie stosuje kultury wypowiedzi),
– sądzisz, że Twoje dziecko wykazuje zachowania trudne/niepożądane: (nieadekwatny krzyk, chowanie się , agresja/autoagresja itp.) ,
– uważasz, że Twoje dziecko nie ma wyuczonej samokontroli zachowania,
– martwisz się, że Twoje dziecko nie potrafi budować pozytywnych relacji,
– niepokoi Cię, że Twoje dziecko nie potrafi współdziałać w grupie,
– martwisz się, że Twoje dziecko nie potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych,
– obawiasz się, że Twoje dziecko nie potrafi nazywać, rozpoznawać i rozróżniać emocji swoich i innych ludzi, błędnie odczytuje konteksty sytuacyjne, nie rozumie żartów i metafor,
Zapraszam do kontaktu