Z albumów pani Jadwigi Kalety:

Z albumów pani Zenobii Kowalskiej:

Z albumów pani Jolanty Wieczorek:

Z najstarszych albumów: