5 listopada uczniowie klas 5-8 oraz gimnazjum obejrzeli Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień Antymina-nie daj się wysterować na minę. Jego celem jest zbudowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, alkoholu, uzależnienia od hazardu i e-uzależnienia oraz promocja aktywizacji prospołecznej. Nie była to tylko zwyczajna pogadanka i teoretyczna wiedza, lecz zajęcia profilaktyczne poparte prawdziwymi historiami ludzi. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu była muzyka rap, która bardzo czytelnie i wprost pozwoliła mówić na trudne tematy związane z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą różne używki. Program spotkał się z dużą aprobatą oraz uznaniem wśród uczniów i grona pedagogicznego.

Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień Antymina-nie daj się wysterować na minęAntymina - logo projektu Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień Antymina-nie daj się wysterować na minę