Z inicjatywy Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Samorządu Uczniowskiego, została przeprowadzona akcja “Bezpieczna przerwa”. Miała ona formę warsztatów zorganizowanych przez chętnych uczniów klas 8. Odbiorcami byli wszyscy uczniowie klas czwartych naszej szkoły. Celem zajęć, prowadzonych metodą dramy, było wypracowanie najważniejszych zasad prawidłowego zachowania podczas przerw śródlekcyjnych.