Zbliża się czas zimowych ferii, upragniony odpoczynek od nauki po zakończeniu I półrocza. W tym roku szkolnym ferie obejmą okres od 28 stycznia do 10 lutego.Aby minęły bezpiecznie, nauczyciele Zespołu ds. Bezpieczeństwa przyłączyli się do akcji informacyjnej w szkole i przypomnieli uczniom klas 1-4 zasady dobrej i zarazem bezpiecznej zabawy. Na holu szkoły uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, oceniali zachowanie dzieci na ilustracjach, dobierali numery alarmowe do odpowiednich służb. Nauczyciele apelowali, aby uczniowie zadbali o dobrą widoczność o zmroku i nosili elementy odblaskowe lub kamizelki, które wszyscy otrzymali w szkole. Życzymy wszystkim bezpiecznych ferii!

Bezpieczne ferie

sdr