W Szkole Podstawowej nr 12 odbyło się rozstrzygnięcie między świetlicowego konkursu plastycznego “Bezpieczne ferie”. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała Asia Figurska. Gratulujemy.

Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała Asia Figurska