W październiku rozpoczęliśmy akcję dotyczącą zasad kulturalnego zachowania. Uczniowie klas VI-VIII wykonali plakaty z hasłami na temat stosowania form grzecznościowych i reguł dobrego wychowania. Zachęcamy całą społeczność uczniowską do udziału w akcji „Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze” i używania zwrotów grzecznościowych oraz zasad savoir-vivre w codziennym szkolnym życiu.