W dniach 21.02 – 25.02.2022 r. w naszej szkole odbył się Tydzień Języka Polskiego. Podjęte działania nawiązywały do Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Mottem przewodnim stały się słowa Mikołaja Reja „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Projekt został skierowany do społeczności szkolnej – uczniów i nauczycieli (wychowawców, nauczycieli świetlicy, pedagogów). Celem głównym podjętych działań było propagowanie kultury języka ojczystego wśród uczniów i budzenie w nich świadomej dbałości o poprawność języka w mowie i piśmie. W ramach realizacji kampanii organizowano konkursy, zabawy oraz zajęcia edukacyjne.
* Uczniowie klas IV-V doskonalili sztukę starannego pisania i zmagali się w Szkolnym Konkursie Mistrz Kaligrafii. Przyznano dwa wyróżnienia, które zdobyły: Gabriela Łagoda z klasy 4A i Joanna Figurska z klasy 5B.
* Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie klas 1-8 oglądali prezentację przygotowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, która miała na celu nie tylko przybliżyć im historię
języka polskiego, ale także uświadomić potrzebę dbania o język ojczysty.
* Każde zajęcia języka polskiego rozpoczynały się krótkim filmem o grzeczności językowej, który propagował akcję „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
* W ramach rozwijania zainteresowań kulturą języka polskiego uczniowie klas starszych brali udział w Szkolnym Konkursie Mistrz Ortografii. Konkurs ten był doskonałą okazją do kształcenia umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijania nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, doskonalenia poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Najbardziej problemowe okazały się takie wyrazy jak: nie najłatwiejsze, na pewno, trąba, doprawdy, reguły. Tytuł Mistrza Ortografii zdobył Alan Wiatrowski z klasy 8E.
* Na lekcjach muzyki w klasach 4 uczono się piosenki pt. „Ucz się polskiego” (słowa: Agnieszka Osiecka).
* W świetlicy szkolnej dla uczniów klas młodszych odbyły się zajęcia pod hasłem „Język polski jest przyjazny, merda ogonkami”, podczas których uczniowie wykonali prace plastyczne z wykorzystaniem samogłosek ą, ę oraz wyrazów, które te ostatnie zawierają.
* W czasie kampanii na szkolnym holu – dzięki wykonanej dekoracji, można było powtórzyć zasady pisowni polskiej, przyswoić znaczenie najpopularniejszych związków frazeologicznych i pośmiać się z najczęstszych błędów językowych.