Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Uczniowie klas 2-8 mogą wejść na teren szkoły
najwcześniej 10 minut przed podaną godziną.

UCZNIOWIE KLAS 2-3: wejście główne (przy gabinecie pielęgniarki) 

UCZNIOWIE KLAS 4-6: rozsuwane drzwi (naprzeciwko przystanku autobusowego)

UCZNIOWIE KLAS 7-8: wejście boczne przy szatni (od strony boiska)

Wszyscy, po obowiązkowej dezynfekcji rąk,

kierują się bezpośrednio do wyznaczonych sal,

w których odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły

Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły
wraz z jednym rodzicem na godzinę 11.00

Miejscem spotkania jest boisko szkolne – wejście od strony bramy wjazdowej do szkoły.