Prosimy rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej o dostarczenie do dnia 02.09.2019 r. kart zapisu dzieci do świetlicy szkolnej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o zatrudnieniu.