Szanowni Państwo!

Od 1 września wracamy do nauczania stacjonarnego. Pragnąc zapewnić optymalne bezpieczeństwo Państwa dzieciom, przygotowaliśmy dokument o nazwie ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (w załączeniu). Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN dostosowaliśmy naszą placówkę do pracy w warunkach reżimu sanitarnego. Przy wszystkich wejściach znajdują się dystrybutory z płynem dezynfekującym, wyznaczone zostały strefy bezpieczeństwa w holu i na korytarzach, z sal lekcyjnych i świetlicy wyniesiono rzeczy nienadające się do dezynfekcji. We wrześniu postaramy się organizować lekcje dla każdej klasy 4-8 jednego dnia w jednej sali lekcyjnej (z wyjątkiem grup j. angielskiego, informatyki i wf). Uczniowie będą korzystać z różnych wejść do szkoły i rotacyjnie wychodzić na boisko. W miarę możliwości będziemy organizować lekcje na świeżym powietrzu. Na bieżąco będziemy przypominać dzieciom o potrzebie mycia i dezynfekcji rąk, sposobach zachowania się podczas kaszlu czy kichania, zachowaniu dystansu społecznego. Od Państwa oczekujemy ścisłego przestrzegania zasady posyłania do szkoły wyłącznie zdrowych dzieci, kontroli rzeczy zabieranych przez dzieci do tornistrów (wyłącznie podręczniki, zeszyty, przybory szkolne i drugie śniadanie) oraz częstego przypominania o ogólnych zasadach higieny. Możecie Państwo zaopatrzyć swoje dziecko w maseczkę lub przyłbicę. W przypadku wystąpienia w czasie lekcji objawów choroby typu kaszel, ból gardła, zaburzenia oddychania, uczeń zostanie odprowadzony do izolatki i po zmierzeniu temperatury (termometrem bezdotykowym) będziemy telefonicznie prosić Państwa o odebranie dziecka, skorzystanie z teleporady medycznej i na zlecenie lekarza ewentualne wykonanie testów na COVID-19. W przypadku pozytywnego wyniku testu, jesteście Państwo zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie dyrektora szkoły. W najbliższym czasie, ze względu na ograniczenie pobytu w szkole osób dorosłych niebędących naszymi pracownikami, prosimy Państwa o zgłaszanie wszelkich spraw telefonicznie (76 8442111), e-mailowo dyrekcjazsilubin@gmail.com lub bezpośrednio do nauczycieli poprzez e-dziennik. Wrześniowe zebrania odbędą się na platformie edukacyjnej Microsoft Teams. Mamy nadzieję, że najbliższe tygodnie pozwolą nam powtórzyć materiał z II półrocza poprzedniego roku i rytmicznie realizować zadania tegoroczne. W przypadku wystąpienia zachorowań na COVID-19 będziemy nauczać hybrydowo (pojedyncze klasy lub etapy edukacyjne poza szkołą) lub przejdziemy na nauczanie zdalne. Mamy narzędzia, umiejętności i doświadczenie do prowadzenia nauczania zdalnego. W pierwszym tygodniu nauki zdiagnozujemy problemy uczniów z tego rodzaju nauczaniem, aby w razie wystąpienia potrzeby kształcenia na odległość uniknąć wcześniejszych błędów. Jak nigdy wcześniej liczymy na Państwa wsparcie, zrozumienie i współpracę.

Dyrekcja szkoły

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (PDF, 40 KB)

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI, ŚWIETLICY, STOŁÓWKI ORAZ ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (PDF, 40 KB)