19 grudnia 2019r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu
z policjantem. Celem spotkania było omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby uchronić najmłodszych przed nieszczęśliwymi wypadkami na drodze. Policjant opowiadał o przepisach dotyczących poruszania się pieszych po drogach publicznych, o znakach drogowych pionowych i poziomych, sygnalizatorze świetlnym, zasadach przechodzenia przez jezdnię i poruszania się pieszo i rowerem. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami oraz ćwiczyły przechodzenie przez jezdnię.

19 grudnia 2019r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z policjantem.    19 grudnia 2019r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z policjantem.

19 grudnia 2019r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z policjantem.