Nauczyciele świetlicy szkolnej zorganizowali międzyklasowy konkurs matematyczno-sportowy pt. “Matematyczne tory” dla klas trzecich. Po wykonaniu wszystkich zadań sportowych i matematycznych pierwsze miejsce zdobyła klasa 3a, drugie miejsce zajęła klasa 3b, trzecie miejsce zajęła klasa 3c. Gratulujemy.