Drodzy ósmoklasiści!
Od 19 kwietnia zapraszamy Was na konsultacje indywidualne w szkole z nauczycielami przedmiotów oraz doradcą zawodu. Harmonogram konsultacji został przesłany poprzez e-dziennik.
Konsultacja kwiecień