7 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie odbyło się rozstrzygnięcie między świetlicowego konkursu na najpiękniejszą maskę karnawałową. Nagrodę główna w tym konkursie zdobyła Zosia Niedbalska. Gratulujemy.

Nagrodę główna w tym konkursie zdobyła Zosia Niedbalska