Ogłoszenie o zaiweszeniu lekcji w szkołach do 10 kwietnia 2020.pdf