Szanowni Rodzice!
W nowym roku szkolnym obiady będą wydawane od 5 września. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem. Przelewów można dokonywać 1 i 2 września. Numer konta: 48 1240 1486 1111 0010 7512 9681.
Cena obiadów za wrzesień wynosi 100 zł.