Świetlica szkolna zorganizowała zajęcia pt. “Ozdoby wielkanocne”. Uczniowie samodzielnie wypalali wzory na drewienkach. Okazało się, że wszyscy mogą spróbować stworzyć coś oryginalnego i naturalnego. Prace wykonane podczas zajęć świetlicowych posłużyły jako ozdoby świąteczne. Zajęcia plastyczne z technik zdobienia drewna poprzez wypalanie mają na celu rozbudzić umiejętności plastyczne wśród uczestników. Takie zajęcia kształtują poczucie piękna i wyobraźni. Jest to również sposób na zerwanie z rutyną poprzez wprowadzenie nowych technik plastycznych. Tak ciekawe zajęcia mogły być zorganizowane dzięki pomocom dydaktycznym, które szkoła zakupiła w ramach programu Laboratoria Przyszłości.