Korzystając z mikroskopów, zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, uczniowie na lekcjach biologii, zajęciach koła przyrodniczego i zajęciach indywidualnych mieli możliwość samodzielnie przygotować preparaty mikroskopowe. Obserwowaliśmy:
– organizmy jednokomórkowe-protisty,
– budowę mchu,
– budowę kwiatu tulipana i lilii.
Zajęcia dostarczyły uczniom wiele pozytywnych emocji.