7 czerwca ósmoklasiści śpiewająco pożegnali się ze swoją ukochaną szkołą. Podziękowania odebrali licznie zgromadzeni goście: nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz Samorząd Uczniowski. Po pięknej i wzruszającej części oficjalnej uroczystości oraz smacznym poczęstunku, uczniowie klas 8 bawili się bezpiecznie przy rytmach dobrej muzyki wraz ze swoimi wychowawcami i rodzicami.