Przedstawiamy Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024
Przewodnicząca: Patrycja Wardęga z klasy 7b
Zastępca: Maciej Kocjan z klasy 8b
Sekretarz: Filip Kuderewicz z klasy 8a
Opiekunami SU są pani Sylwia Benier oraz pani Małgorzata Mazurek-Warchoł.
Życzymy owocnej pracy!