Procedury organizacji egzaminu ósmoklasisty w SP nr 1 z OI im. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie 16-17-18 czerwca 2020 rok