Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło serwis “Rekrutacja”, w którym zawarto informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja 2019/2020Rekrutacja 2019/2020