Prezentujemy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, wybranych na rok szkolny 2021/2022. Od lewej strony: pani Marta Stefanek – opiekun SU, Maks Sieradzki – przewodniczący, Bartłomiej Górzyński – wiceprzewodniczący, Julia Maluska – sekretarz, Milena Niklasz – wiceprzewodnicząca, pani Sylwia Benier – opiekun SU. Życzymy wielu cennych inicjatyw oraz owocnej pracy na rzecz całej społeczności szkolnej.

su