14 października uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.

Podczas uroczystego pasowania, w obecności Dyrekcji Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli pierwszoklasiści ślubowali być dobrym i pilnym uczniem, dbać o honor szkoły i klasy, służyć pomocą słabszym i niepełnosprawnym, a także swoją postawą sprawiać radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka.