Od lutego do czerwca 2021 r. uczniowie klas VII zmagali się w kolejnych rundach konkursu biologiczno-chemicznego, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy przyrodniczej, rozwijanie u uczniów zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi oraz motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Nasi uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą, deklasując pozostałych uczestników konkursu: Michał Winkel z kl. VII A zajął II miejsce, a Zuzanna Hałys z kl. VII A – III miejsce. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy uzyskanych wyników. Konkurs koordynowały panie Aurelia Twardziak oraz pani Małgorzata Hurej.
Liga Przyrodnicza