Dziś jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby podnosić świadomość społeczną i propagować wiedzę o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.