22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W tym roku nasza szkoła nawiązywała współpracę z PAH, aktywnie włączając się w działania. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Woda dla pokoju”.