Obchody tegorocznego święta rozpoczęliśmy już 8 listopada włączając się
w ogólnopolską akcję “Szkoła do hymnu”. 11 listopada społeczność szkolna wzięła czynny udział w miejskich uroczystościach. Podczas mszy świętej
w kościele M.B.Częstochowskiej nasi uczniowie czytali modlitwy wiernych, a po południu korzystali z atrakcji pikniku wojskowego oraz śpiewali pieśni patriotyczne w hali RCS-u. 12 listopada uczniowie klas 1-3 obejrzeli występ w wykonaniu klasy 3b, a uczniowie klas starszych wzięli udział w koncercie pieśni i piosenek patriotycznych. Ponadto wszyscy mogliśmy podziwiać prace plastyczne uczniów edukacji wczesnoszkolnej, wykonane w ramach konkursu “Piękna nasza – Polska cała”.