Szkolne Koło Caritas zostało powołane 12. 01. 2007 r. przez Caritas Diecezji Legnickiej i wpisane do Rejestru Kół.

Opiekunem koła została p. Jolanta Mielniczuk – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie. Wolontariat w swych szeregach skupia uczniów naszej szkoły chętnych nieść pomoc osobom starszym, chorym, potrzebującym. Uczniowie spotykają się w wolnym czasie, przygotowują religijno-patriotyczne przedstawienia, współpracują z misjonarzami w Afryce, wykonują kartki i ozdoby świąteczne, organizują pomoc koleżeńską, biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, z których dochód przeznaczają na szczytne cele. Wspólnie spędzony czas, udział w różnego rodzaju akcjach, spotkaniach z innymi uwrażliwia nasze dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, ból, starość, chorobę i cierpienie.