Szkolne Koło Caritas zostało powołane 12. 01. 2007 r. przez Caritas Diecezji Legnickiej i wpisane do Rejestru Kół.

Opiekunem koła została p. Jolanta Mielniczuk – nauczyciel katechezy w Zespole Szkół Integracyjnych w Lubinie. Wolontariat w swych szeregach skupia młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum chętną nieść pomoc osobom starszym, chorym, potrzebującym. Uczniowie spotykają się w wolnym czasie, przygotowują religijno-patriotyczne przedstawienia, współpracują z misjonarzami w Afryce, wykonują kartki i ozdoby świąteczne, organizują pomoc koleżeńską, biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, z których dochód przeznaczają na szczytne cele. Wspólnie spędzony czas, udział w różnego rodzaju akcjach, spotkaniach z innymi uwrażliwia nasze dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, ból, starość, chorobę i cierpienie.