W naszej szkole trwa akcja pod hasłem: “Tydzień zapobiegania cyberprzemocy”. Cyberprzemoc odnosi się do agresywnego, nieodpowiedzialnego zachowania online, nękania, poniżania lub innych form krzywdzenia za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych. Zapobieganie cyberprzemocy wymaga zaangażowania nas wszystkich. Bezpieczny internet to nasza wspólna odpowiedzialność. Twoje słowa mają moc – wybierz empatię, odrzuć cyberprzemoc!