Od dnia 23 marca do odwołania obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły, w tym korzystania z boisk i terenów przyszkolnych osobom niebędącym pracownikami. Za łamanie zakazu grożą kary administracyjne.