30 marca uczniowie klasy II a i II b brali udział w zajęciach wokalno-muzycznych pod hasłem „Wiosenne karaoke”. Dzieci śpiewały znane piosenki o tematyce wiosennej. Celem imprezy było rozwijanie pasji i uzdolnień uczniów, propagowanie śpiewu jako dobrej zabawy, przełamywanie strachu przed występami publicznymi oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości. W zajęciach wykorzystano sprzęt w postaci głośnika, wzmacniacza oraz mikrofonów zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.