Od 16.03. 2020r. do 25.03.2020r. szkoła nieczynna zgodnie z zarządzeniem MEN.

12.03. – 13.03.2020r. zawieszone zajęcia lekcyjne.

W szczególnych sytuacjach szkoła zapewnia opiekę dzieciom młodszym w świetlicy szkolnej.