Kampania “Dopalacze to śmierć”
Po raz kolejny nauczyciele z Zespołu ds. Bezpieczeństwa przeprowadzili działania mające na celu dostarczenie informacji uczniom na temat zagrożeń związanych z zażywaniem niebezpiecznych substancji. 26 listopada zostały poprowadzone zajęcia w formie krótkiego wykładu połączonego z prezentacją multimedialną wyświetlaną w holu szkoły. Adresatami tym razem byli uczniowie z klas 6-8 Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum. Kontynuacją będzie wypełnienie ankiet weryfikujących wiedzę uczniów na temat tej grupy narkotyków.
Dziękujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom za zainteresowanie tematem.

Kampania "Dopalacze to śmierć"