Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole odbyły się pod hasłem ,,Każdy inny wszyscy równi”. To ważne święto było jedynie uwieńczeniem codziennych działań i postaw uczniów, nauczycieli i rodziców. Przeprowadzono warsztaty, oglądano prezentacje i dyskutowano na temat szeroko pojętej integracji.
Prezentacja.