Dziś, 3. grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Osoba jest niepełnosprawna, gdy ma trudności w zakresie widzenia, słyszenia, chodzenia, nauki albo wykonywania innych czynności. Jest wiele rodzajów niepełnosprawności, a niektórych z nich nie możemy zobaczyć. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich, bez względu na kategorię sprawności oraz uświadamia, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych. Zachęcamy do obejrzenia filmów (Niepełnosprawność wzrokowa, intelektualna, ruchowa, niepełnosprawność słuchu oraz Duże sprawy w małych głowach). Obrazy ukazują w prosty i przejrzysty sposób, jakich zachowań należy unikać, a jakie będą pomocne w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością.

Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych